hallmanns Vastgoed Logo
Hallmanns Vastgoed

Wij zijn er voor de koper!

Bouwkundig onderzoek,
Zo gaat dat...


Wat is een bouwkundige keuring of inspectie?

Een bouwkundige keuring geeft inzicht in de staat van de woning. Alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud komen aan bod.

U kunt kiezen voor een meeloopkeuring of een aankoopkeuring.

Wat is het verschil? Wanneer u geen rapport nodig heeft, maar wel wilt weten hoe de staat van de woning is dan kunt u kiezen voor een meeloopkeuring.

Een meeloopkeuring is een bouwtechnische aankoopkeuring zonder rapport en de keuring vindt plaats tijdens de bezichtiging van de woning. U krijgt gedurende of kort na de bezichtiging een duidelijke en heldere toelichting op de bouwkundige onderdelen.

U kiest voor een aankoopkeuring als u een rapportage wilt welke voldoet aan de eisen van de NHG. Onze bouwtechnisch inspecteur bezoekt de woning en registreert hierbij alle van belang zijnde zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud. Deze gegevens worden voor u in een rapportage gezet waarbij u een overzicht ontvangt van de eventuele herstel-en onderhoudskosten die u op korte en lange termijn zou moeten maken. Als u voor een aankoopkeuring kiest voldoet u aan de onderzoeksplicht voor kopers.

Welk type woning het ook betreft, Hallmanns Vastgoed kan de keuring verzorgen.

"Verkoopkeuring = versneld verkopen"

Waarom een bouwkundige keuring?

Het uitvoeren van een bouwkundige keuring vermindert de risico's, kan een financieel voordeel opleveren bij de onderhandelingen en u weet waar u aan toe bent. Daarbij komt dat de koper een onderzoeksplicht heeft en indien er na oplevering een conflict ontstaat, de koper bij de rechter dient aan te tonen dat hij voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht.

Het uit laten voeren van een bouwkundige keuring kan het verschil maken tussen uw droomhuis of een nachtmerrie.


Verder is een bouwkundige keuring verplicht als de geschatte herstelkosten meer dan 10% bedragen van de verkoopwaarde van de woning, als er in het taxatierapport bouwkundig onderzoek geadviseerd is en als het om een appartement gaat dat vóór 1940 gebouwd is en niet gerenoveerd is.

Als verkoper kunt u natuurlijk ook een bouwkundige keuring laten doen. Door een verkoopkeuring uit te laten voeren laat u aan de koper zien dat u niets te verbergen heeft. Dat geeft vertrouwen en versnelt de verkoop. U geeft volledig inzicht in de bouwkundige staat van uw woning en eventuele (herstel)kosten.

Zijn de kosten voor de bouwkundige keuring aftrekbaar van de belasting? De kosten zijn aftrekbaar als deze direct samenhangen met het afsluiten van een hypotheek bij aankoop, verbetering of onderhoud van een woning. Het kan voorkomen dat de hypotheekverstrekker een bouwkundig rapport vereist, bijvoorbeeld bij Nationale Hypotheek Garantie, ook dan kunt u de kosten als aftrekpost bij uw belastingaangifte opgeven